Demo İstəyi

ÖDƏNİŞSİZ DEMO İSTƏYİ

Restoran-Kafe İdarəetmə Sistemi

Restoran-kafe sektoru çox mürəkkəb və ciddi sektordur olub, idarəetməsi daim diqqət tələb edir. Burada xidmət , keyfiyyətə nəzarət, inzibati işlərlə bərabər sistemləşmə və uçotun qurulması vacib yer tutur . Bu sektorda sifariş, satınalma, tədarük, planlama, xərclər daxil olmaqla məhsulun istehsalat mərhələsində maya dəyərinin hesablanması, bir çox diğər amillərə görə kar marjasına satış qiymətinin təyin edilməsi, servisə təqdim edilib , satış və satış sonrası dönüşdən ibarət olan əməliyyatlar bütöv bir sistemdir.